regulamin

Witryna Internetowa domyskibinski.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 

1. Strona domyskibinski.pl jest prowadzony przez firmę:

Firma Skibiński – Zbigniew Skibiński
Bachorzewo 49

87-610 Bachorzewo
NIP: 893 100 16 26
REGON: 910196013
dalej nazywanym „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać́ telefonicznie bądź mailowo w godzinach pracy biura.

4. Witryna ma charakter prezentacyjny – do złożenia zamówienia niezbędne jest wcześniejsze ustalenia wszelkich szczegółów technicznych oraz logistycznych związanych z dostarczeniem / wykonaniem danego projektu.

5. Główną funkcjonalnością strony jest umożliwienie kontaktu kupującemu z naszą firmą. Brak jest możliwości dokonywania zakupów bezpośrednio za pomocą niniejszej witryny. W celu dokonywania ewentualnych transakcji kupujący zobligowany jest do kontaktu bezpośredniego z naszą firmą pod kontaktowym adresem mail, numerem telefonu lub osobiście w siedzibie firmy.