Dlaczego lepiej suszyć bale?

Wciąż wiele firm działających na polskim rynku budowlanym nie suszy drewna konstrukcyjnego. To duży błąd. Dom wykonany z drewna niesuszonego osiada w pierwszym roku nawet kilkanaście centymetrów, co może negatywnie wpływać na kolejne etapy wykańczania wnętrz. Warto pamiętać, że nieznaczne pękanie litego drewna suszonego jest zjawiskiem naturalnym i z pewnością nie wpłynie na osłabienie konstrukcji obiektu. Z naszego doświadczenia wynika, że budowlany materiał drewniany powinien wykazywać wilgotność w przedziale pomiędzy 18 a 23% wilgotności. Takie parametry pozwalają uniknąć ryzyka wypaczenia konstrukcji wynikającego z oddawania lub wchłaniania wilgoci z otoczenia.

Materiał pozyskany z drzewa świeżo ściętego o wilgotności powyżej 30% ma aż o 60-75% mniejszą wytrzymałość na zginanie niż drewno wysuszone do poziomu wilgotności poniżej 18%. Z tego wynika, że nośność elementów drewnianych wykonanych z drewna niesuszonego jest znacznie niższa. W procesie wysychania drewno kurczy się i wygina. Osiągnie stabilność dopiero po uzyskaniu odpowiednio niskiego poziomu wilgotności. Drewno wysychające oddaje wilgoć, która wnika w wełnę mineralną, doprowadzając tym samym do obniżenia jej wartości izolacyjnych. Ponadto bez możliwości szybkiego i równomiernego wyschnięcia elementy konstrukcyjne z drewna mogą ulec zaparzeniu i zsinieć. To już tylko krótka droga do rozwoju pleśni i grzybów bardzo niekorzystnych dla samopoczucia mieszkańców budynku. Niszczenie powodowane nadmiarem wilgoci powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w budynku.

GÓRA