Czy domy z drewna są trwałe?

Wystarczy podać przykład grodu w Biskupinie, który najpełniej dowodzi trwałości budownictwa drewnianego. Według badań zabudowania w Biskupinie pochodzą z 738 roku p.n.e. a odkryto je w roku 1933. W całej Polsce wręcz tysiące drewnianych budynków stoi do dziś już od kilkuset lat. Szczególnym przykładem może być Kościół Pokoju w Świdnicy (1657 rok). Podkreślamy, że współczesna technika budowania z bali jest o wiele bardziej zaawansowania od tej sprzed setek lat. Trwałość drewna konstrukcyjnego uzależniona jest od dbałości o nie. Przy odpowiedniej impregnacji i prawidłowej eksploatacji materiał ten przetrwa wiele pokoleń.

GÓRA