Co to jest drewno certyfikowane?

Drewno certyfikowane (Certified Wood) posiada oznaczenie nadane przez niezależną organizację, która wyznacza normy prawidłowego gospodarowania zasobami leśnymi. Uzyskanie przez materiały takiego świadectwa stanowi dowód, że drewno pochodzi z terenów, gdzie prowadzi się odpowiedzialną gospodarkę leśną, w związku z którą wdrożone są procedury ekologiczne, a jednocześnie ekonomicznie opłacalne i korzystne dla społeczeństwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego działające tartaki, które sprzedają drewno konstrukcyjne powinny wdrożyć w swoich strukturach Zakładową Kontrolę Produkcji. Taka procedura gwarantuje kupującym, że producent przeprowadził ocenę jakości oraz procesu produkcyjnego jakie obowiązują dla drewna konstrukcyjnego.

Od strony nabywcy drewna Zakładowa Kontrola Produkcji odgrywa istotne znaczenie, gdyż może on nabyć produkt wyselekcjonowany pod względem wytrzymałościowym. Odpowiednia klasa materiału świadczy o możliwości jego zastosowania w tworzeniu konkretnego elementu struktury. Wdrożenie w tartakach dyrektyw unijnych daje gwarancje zakupu drewna o ściśle określonym pochodzeniu oraz procesie produkcyjnym.

Do chwili obecnej nadal niewielka ilość tartaków działających na terenie naszego kraju stosuje system Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

GÓRA