Impregnacja drewna

To w jaki sposób zabezpieczymy drewno, z którego powstał nasz dom uzależnione jest przede wszystkim od klas użytkowania drewna. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż zadaniem domu jest służyć nam przez wiele nadchodzących lat, więc powinniśmy o niego szczególnie dbać. Dobrym rozwiązaniem w impregnacji jest pomalowanie domu po jego złożeniu. Zabezpieczymy w ten sposób elewacje przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje impregnacji domu drewnianego:

  • Impregnacja chemiczna – polega na odpowiednim nasyceniu drewna środkami chemicznymi. To w jaki sposób i jakimi składnikami zabezpieczamy dany element drewniany uzależnione jest od klas użytkowania drewna. Wprowadzając do bali substancje chemiczne powodujemy ich utoksycznienie. Stosując te środki nieumiejętnie, nie posiadając odpowiedniej wiedzy narażamy środowisko naturalne na skażenie. Z tego powodu rodzaj zastosowanych środków powinien być uzależniony od miejsca jego stosowania, w taki sposób aby ludzie i zwierzęta nie byli narażeni na zatrucie chociażby poprzez opary gazów, które powstają w skutek rozpadu niektórych substancji. Nieumiejętne stosowanie tego rodzaju impregnatów może doprowadzić do nieświadomego narażenia ludzi oraz zwierząt na zatrucia substancjami, które często mają działanie rakotwórcze.
  • Impregnacja mechaniczna – komorowe suszenie oraz czterostronne struganie drewna. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki i temperatury suszenia drewna doprowadzamy do zabicia wszelkich zarodników drobnoustrojów oraz grzybów czy larw owadów. Oprócz tego suszenie pozbawia materiał wewnętrznych sił, dzięki czemu nie skręca się i nie wypacza jak drewno mokre. Zastosowanie czterostronnego heblowania drewna powoduje podniesienie jego odporności biologicznej oraz ogniowej. Oprócz tego podnosi jego walory estetyczne.

 

GÓRA